Vyhledávání


Kontakt

Evžen Geyer
autorizovaný technik ČKAIT v oboru pozemní stavby

Liliová 6
250 73 Přezletice

+420 608 964 829

E-mail: witte@seznam.cz

Na této stránce jsou ukázky stavebních vad,které způsobují stavební defekty a statické poruchy konstrukcí staveb v případě jejich opomenutí a následném zabudování do stavebních konstrukcí.

O těchto vadách hovoříme jako o neodstranitelných vadách,nebo odstranitelných za nákladných finančních a provozních podmínek.

              špatné krytí u sítí KARI                      proražená izolace a rozvody ZTI

      přílišná délka žlabu - neodtéká